Orlík - pobytové výjezdy

V říjnu vyráží nejprve 1. stupeň poté i 2. stupeň na pobytový výjezd na Orlík s pestrým programem.