Jsme škola s respektujícím a individuálním přístupem ke každému žákovi. Škola otevřená inovativním moderním výukovým metodám, zároveň se inspirujeme Montessori pedagogikou. Rozvíjíme silné stránky osobnosti dítěte, podporujeme jeho zvídavost a chuť učit se a dozvídat se nové. Ukazujeme, jak řešit problém, jak reagovat na měnící se prostředí a změnu, jak být flexibilní, učíme kritickému myšlení a kriticky hodnotit informace a znalosti objevovat. Naučíme se učit se a díky individualizované výuce se můžeme přizpůsobit svému tempu. Vysvětlujeme, proč je to či ono důležité, abychom rozuměli, proč se právě to učíme. Podporujeme rozvoj analytických schopností a zdravého sebevědomí. U nás pocit úspěchu zažije každý žák, neboť jsme úspěšní mezi úspěšnými a každý může být v něčem úspěšný. Naše škola je bezpečné místo, kde si můžeme nové poznatky společně s ostatními zpracovat a kde můžeme svobodně chybovat. Díky slovnímu hodnocení a sebehodnocení nemusíme škatulkovat a známkovat a můžeme motivovat. Domácí úkoly nemáme, pokud je nepotřebujeme. Jsme místem, kam chodí děti rády, kde se setkávají a komunikují, rozvíjejí se přirozeně díky podnětnému prostředí a inspirujícím pedagogům a průvodcům.

K tomu, abychom v dětech rozvíjeli schopnosti poznávání, kreativitu, kooperaci, budovali hodnoty, postoje, morálku a úctu k druhému, nepotřebujeme striktně dodržovat obsah učiva, ale především zvolit způsob komunikace, praktických aktivit a osobního jednání. Volíme si tempo a obsah učiva podle okamžitých potřeb, věnujeme se méně i více nadaným dětem individuálněji. Pracujeme samostatně, projektově a s prožitkem. Smyslem naší výuky je vybavit žáky nejen potřebnými vědomostmi, ale především vyvolat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti, flexibilně řešit problémy, komunikovat s ostatními, rozvíjet sociální vztahy, myslet v souvislostech a hlavně prožívat celý den s radostí.

Jsme zdravá škola a podporujeme zdravý způsob života, hodně pohybu a pobytu venku. Nelze se vše naučit uvnitř školy, život je venku.