Výuka

Škola se otevírá v 7:30.
Výuka se zahajuje v 8:30. Všichni žáci by měli být v 8:25 připraveni k výuce.
Dopolední blok: 8:30-10:00, 10:30-12:15
Oběd: 13:00-14:00h
Odpolední výuka/zájmové útvary: 14:00-16:00
Možnost vyzvednutí/odchod žáků: 13:45-14:00

Přehled odpoledních zájmových útvarů/kroužků:

Pondělí: Výtvarná tvorba s výtvarnicí Markétou/ výuka kytary 
Úterý:  ITALŠTINA 13:45-14:45/ SPORTOVKY 14-15:45
Středa: DIVADELNÍ - dramatická výchova / strategické deskové hry 
Čtvrtek: KERAMIKA/ / ROBOTIKA/ zábavná ANGLIČTINA ( native speaker)
Pátek: školní družina do 16 h

Odpolední kroužky jsou dobrovolné, zapisujeme na základě odevzdané přihlášky a většina je zahrnuta v ceně školného.

Výtvarná tvroba - vhodná pro žáky od 2. ročníku a starších, přijímáme max. 12 žáků, budou probíhat i venkovní plenéry , placený kroužek

Italština - pokračující skupina, placený kroužek, lektorka Giovann ( rodilý mluvčí), max. 8 žáků

Sportovky - vhodné pro žáčky 2. ročníku a starších, lekce probíhají buď preferujeme ve venku ( podle počasí) nebo v prostorách tělocvičny OA v Berouně, max. do 17 žáků

Divadelní kroužek - výběr podle nadání a zájmu, neomezeno věkově, max. 15 žáků

Strategické deskové hry - vhdoné pro žáky do 2./3. ročníku a starší, předpoklad čtení s porozuměním, max. 12 žáků

Keramika - vhodná pro mladší žáky od 1. ročníku, max. 12 žáků, placený - příspěvek na materiál

Robotika - vhodné pro strší žáky cca. od 3. ročníku , základy programování, práce s technoligiemi, virutální realitou apod., do 10 žáků

Zábavná angličtina - vhodná por každého, rozdělujeme do skupin podle konverzační úrovně, základ je komunikace v aj, rodilý mluvčí, neomezený počet zájemců


ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Paralelně k zájmovým útvarům/kroužkům funguje školní družina pro děti, které nejsou na kroužek v daný den přihlášené. Školní družina je každý den v čase od 14 - 16h. Pobyt ve školní družině je zahrnut v ceně školného. ŠD má svůj program, který je na každý den tématicky zaměřen:

Pondělí: Pohyb/ pobyt venku/tanec s Táňou

Úterý: Tvoření s Katkou

Středa: Vyšívání+ pletení+ háčkování se Světlanou

Čtvrtek: Vaření s Katkou

Pátek : Knihy, procházky ( čteme, výletujeme.. reagujeme na počasí a potřeby našich účastníků)

ŠD upřednostňuje pobyt žáků mladších ročníků. Pokud kapacita umožňuje lze přihlásit do ŠD i žáky 4. a 5. ročníku do školního klubu


HRA NA KYTARU: 

Nabízíme výuku hry na kytaru (akordová) v rozsahu výukové lekce - 50min.

Pondělí: 16:10-17:00 (pokročilí) a pátek: 14:00-14:50 (začátečníci)

Cena: 150 Kč/h/žák. Je nutné se předem přihlásit na každé pololetí. Úhrada je za 15 lekcí na pololetí, které budou vždy odučeny. Náhrada za nepřítomnost žáka není možná.

Cílem není hra podle not, etudy a podobně, cílem je naučit děti zahrát akordový doprovod, kde nosnou melodií je zpěv hráče a dalších zpěváků. Výuku začínáme v jednoduché tónině D-dur, která je take zdravá a vhodná pro hlasivky dětí před mutací. Postupem výuky se přechází i k jiným toninam, zkvalitnění práce pravé ruky a schopnosti transpozice z tóniny do tóniny.
Do hodin integrujeme hudební nauku velmi nenásilně a nenápadně, vždy tvoří 10% času z lekce. Součástí hodin je zpěv a rytmizace.
U dětí není něco jako "nemá vlohy", každé dítě má vlohy a pokud se trenují a dítě praktikuje hudbu, má vždy úspěch.

Výuka kytary bude otevřena pro max. 5 žáků najednou, v případě většího zájmu otevřeme více termínů.

JAZYKOVÉ lekce: ITALSKÝ, RUSKÝ a FRANCOUZSKÝ JAZYK (výuka AJ a NJ je u nás ve škole povinná)

Nabízíme výuku doplňkových cizích jazyků pod vedením lektorů - rodilých mluvčí se znalostí českého jazyka . Lekce 60min.
Cena: 150 Kč/h/žák. Je nutné se předem přihlásit na každé pololetí. Úhrada je za 15 lekcí na pololetí, které budou vždy odučeny. Náhrada za nepřítomnost žáka není možná.

Lekce budou otevřeny pouze při minimálním počtu přihlášených žáků 5.

Cílem je zábavnou formou začít komunikovat ve vybraném jazyce. Od počáteční znalosti pár slovíček a větných spojení až po schopnost domluvit se v určitých situacích. Chceme, aby nás to bavilo a chtěli jsme se dorozumět a porozumět v jiném než českém jazyce.