Výuka

Škola se otevírá v 7:30.
Výuka se zahajuje v 8:30 ( od 5. ročníku je možná i nultá hodina od 7:45) Všichni žáci by měli být nejpozději v 8:25 připraveni k výuce.
Dopolední blok: 8:30-10:00, 10:30-12:05
Oběd: 12:00-14:00h
Odpolední výuka/zájmové útvary: 14:00-16:00
Možnost vyzvednutí žáků 1. stupně/odchod žáků: 13:45-14:00

Školní družina: provoz do 16:30 pondělí - pátek

Přehled odpoledních zájmových útvarů/kroužků:

Pondělí: Zábavná angličtina s rodilým mluvčím/ výuka hry na piano s Markétou/ 2.stupeň -počítačová grafika

Úterý:  Jóga, kondiční cvičení / 2. stupeň -hudebně-divadelní kroužek

Středa: Výtvarná tvorba s Janou/ SPORTOVKY s Marcelem/ 2. stupeň -Klub mladého diváka

Čtvrtek: KERAMIKA s Janou/ HUDBA s Michalem/ deskové hry s Petrem/2. stupeň EKO kroužek


Pátek: školní družina do 16 h

Odpolední kroužky jsou dobrovolné, zapisujeme na základě odevzdané přihlášky a většina je zahrnuta v ceně školného, některé jsou zpoplatněné.

Výtvarná tvorba - vhodná pro žáky od 2. ročníku a starších, přijímáme max. 12 žáků, budou probíhat , placený kroužek

Sportovky - vhodné pro žáčky 2. ročníku a starších, lekce probíhají buď preferujeme ve venku ( podle počasí) nebo v prostorách tělocvičny OA v Berouně, max. do 15 žáků, příspěvek na prostory

Strategické deskové hry - vhodné pro žáky do 2.ročníku a starší výše věkově neomezeno, předpoklad čtení s porozuměním, max. 12 žáků, příspěvek 

Keramika - pro  žáky  2.- 4. ročníku, max. 12 žáků, příspěvek na materiál

Zábavná angličtina - vhodná pro každého, rozdělujeme do skupin podle konverzační úrovně, základ je komunikace v aj, rodilý mluvčí, neomezený počet zájemců, příspěvek

Jóga/ kondiční cvičení - zdravé cvičení, jóga pro juniory a mládež, kompenzace jiných sportů a jednostranné zátěže, placený kroužek

Hudba - určený pro 1.-3. ročník, rytmus, seznámení se s hudebními nástroji, zpěv

Pro 2. stupeň: 

Grafika - počítačová, výtvarná, pochopení práce s Photoshopem, Ilustratorem, základy PR, tvorba Loga webstránek atd., placený kroužek

Hudebně- divadelní kroužek s muzikálovým zaměřením- pro všechny co rádi zpívají, tančí, hrají, vyprávějí,  mají rádi hudbu třeba reprodukovanou, i ale  i ti, co  tvoří třeba kulisy, choreografii:)

Přírodovědný Ekokroužek  - poznáváme přírodu jinak v souvislostech, pobyty venku, pozorování, základy ekologie, Ekoprojekty

Klub mladého diváka - návštěva vybraných divadelních představení zejména pražských divadel , 8-10 představení za školní rok

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Paralelně k zájmovým útvarům/kroužkům funguje školní družina pro děti, které nejsou na kroužek v daný den přihlášené. Školní družina je každý den v čase od 14 - 16:30h. Pobyt ve školní družině je zahrnut v ceně školného. ŠD má svůj program, který je na každý den tématicky zaměřen. 

V rámci ŠD probíhá i čtenářská dílna a  pobyty venku.

ŠD upřednostňuje žáky mladších ročníků. Pokud kapacita umožňuje lze přihlásit i žáky 4. a 5. ročníku do školního klubu.


HRA NA KYTARU: 

Nabízíme výuku hry na kytaru (akordová) v rozsahu výukové lekce - 50min. 

Výuka kytary případně ukulele - jednotlivé skupiny probíhá každý den

Cena: 150 Kč/h/žák. Je nutné se předem přihlásit na každé pololetí. Úhrada je za 15 lekcí na pololetí, které budou vždy odučeny. Náhrada za nepřítomnost žáka není možná.

Cílem není hra podle not, etudy a podobně, cílem je naučit děti zahrát akordový doprovod, kde nosnou melodií je zpěv hráče a dalších zpěváků. Výuku začínáme v jednoduché tónině D-dur, která je také zdravá a vhodná pro hlasivky dětí před mutací. Postupem výuky se přechází i k jiným tóninám, zkvalitnění práce pravé ruky a schopnosti transpozice z tóniny do tóniny.
Do hodin integrujeme hudební nauku velmi nenásilně a nenápadně, vždy tvoří 10% času z lekce. Součástí hodin je zpěv a rytmizace.
U dětí není něco jako "nemá vlohy", každé dítě má vlohy a pokud se trénují a dítě praktikuje hudbu, má vždy úspěch.

Výuka kytary bude otevřena pro max. 6 žáků najednou, v případě většího zájmu otevřeme více termínů.