Petra Illnerová   ředitelka, zakladatelka, zřizovatelka

Kdo jsem?

Zakladatelka, majitelka, ředitelka, učitelka, rodič , maminka.. těch rolí je mnoho, ale hlavně člověk, který věří, že výchova a vzdělávaní dětí je jedna z nejdůležitějších věcí v jejich životě, že způsob, jak podpořit jejich zvídavost a chuť učit se, je rozhodující pro jejich budoucnost.

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu , Přírodovědeckou fakultu, obor vědecká biologie a Teologickou fakultu, obor filozofie, psychologie. Absolvovala jsem Diplomovaný kurz Montessori pedagogiky pro děti ve věku 3-9 let. Také jsem úspěšně dokončila studium Pedagogické školy VOŠP se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Zároveň jsem školní radní na Gymnázium Joachima Barranda v Berouně jmenovanou za Středočeský kraj. Aktivně se podílím na fungování Klubu rodičů Gymnázia Ch. Dopplera v Praze jako místopředsedkyně.  Věnuji se zahraniční výměně mládeže jako aktivní členka Rotary klubu (Rotary Youth Exchange).

Přes řadu let úspěšného fungování v businessu - v oblasti personálního poradenství jsem dospěla k smysluplné změně v mém profesním životě a začala se věnovat vzdělávání, výchově a školství. Naplnila jsem svůj sen otevřením Montessori mateřské školy v Berouně a jejím fungováním již desátým školním rokem a díky podnětům ze strany rodičů a obrovské podpory mé rodiny jsem zrealizovala další úžasný počin a tím bylo založení a otevření Základní školy V Zahradách.

A hlavně mohu zažívat tu úžasnou radost být maminkou 3 dětí ( Matěj 2009, Jakub 2011 a Anna Josefina 2013).

Co mám ráda?

Je toho spousta, mám ráda lidi, děti, jejich radost, přírodu, pohyb ve všech jeho formách, proto ráda sportuji, cestuji, poznávám nová místa a lidi, mám ráda aktivitu a proto neustále vytvářím něco nového, buduji, tvořím, pracuji a pečuji... snažím se být prospěšná a dělat smysluplné užitečné věci pro druhé a také potřebuji odpočinek, který je stále spíše jen mým snem díky naší velké rodině. Věřím, že vše v životě je a bude, tak, jak má být a tak je to správné:)

Proč učím právě na této škole?

Protože věřím, že se nám daří odlišným otevřeným způsobem pracovat s dětmi, s jejich rodiči. Pracovat individuálně, zajímat se o potřeby a možnosti každého jednotlivce. Protože na této škole je skvělý tým učitelů -profesionálů- pedagogů, zároveň dětí-žáků a jejich rodičů, prostě báječných lidí. Protože v této škole mám pocit jako doma.


Šárka Vlasáková   učitelka 1. stupeň

Kdo jsem?

Šárka. Tak mě vždy děti oslovovaly ve škole, na táborech i na všech školních akcích. Ve školství pracuji již mnoho let. Působila jsem zde jako učitelka 1. a 2.stupně, jako vychovatelka školní družiny a dlouhodobě ve funkci metodika prevence rizikového chování. Práce s dětmi mě nabíjí, jsem s nimi opravdu ráda a snažím se, aby se ve škole cítily dobře, neboť obzvlášť 1. stupeň je prvním důležitým krokem ke vzdělání – tudíž vklad do budoucnosti. Pro práci s dětmi se neustále po celou svoji praxi sebevzdělávám.

Co mám ráda?

Mám ráda stále něco tvořit. Maluji na hedvábí, látku, pracuji s keramickou hlínou ( vedu i kroužek keramiky dětí). Rekreačně hraji volejbal, cvičím jógu, hraji na kytaru, ráda zpívám, čtu. Baví mě cestování a procházky přírodou. Mám skvělého muže, dvě dospělé děti, vnoučka a psa.

Tak že: „ Nuda je smrtelný hřích učitele.“

Proč učím právě na této škole?

Za ta léta na státní škole jsem přišla tak trochu o nějaké iluze, ač jsem svoji práci milovala. Tato škola je pro mě velká výzva a nový začátek. Mým cílem je, aby děti chodily do školy s úsměvem a každý den byl pro ně plný poznání, aby se naučily respektu, pochopení, toleranci a přátelskému jednání ke svým spolužákům. Co nejvíce se rozvíjela schopnost jejich kreativity.


Eva Kotrčová   učitelka 1. stupeň, lektorka kytarového kroužku a ukulele

Kdo jsem?

Jsem Eva Kotrčová. Jsem žena, maminka, učitelka. Narodila jsem se jako šťastné miminko skvělým rodičům a měla krásné dětství. Plavala jsem, tančila, lyžovala, ale především jsem vyrůstala v hezkém prostředí, které mi moji rodiče vytvořili a ve skautském oddíle, který mne velmi formoval. Po maturitě jsem vystudovala VŠ Učitelství 1. stupeň a poté Speciální pedagogiku - logopedii a psychopedii. V obou těchto oborech jsem pracovala, ale učit na prvním stupni považuji za to nejhezčí, co mne mohlo v profesním životě potkat.

Co mám ráda?

Mám ráda svou rodinu, máme tři fajn děti. Mám ráda aktivní život a pozitivní lidi. Maminka mi vždycky říkala, že se nemám zapomenout v životě usmívat. Vím, že měla pravdu. Mám ráda pěvecký sbor, jehož jsem členkou. Zpíváme především pro lidi, kteří se za kulturou běžně nedostanou. Mám ráda nové věci. Na každé NEVÍM si myslím, že má následovat ZJISTÍM. Chováme hospodářská i jiná zvířata. U nich se život odvíjí jinak. Líbí se mi, jak přírodu nelze podvádět a vše si vyžádá svůj správný čas.

Proč učím právě na této škole?

Protože mám pocit, že na této škole mohu uplatnit dvě věci, na kterých mi záleží. Neodradit děti od vzdělávání a nepošlapat jim sebevědomí. Učit kreativně a neupínat se k "takhle jsem to dělala dvacet let a tak je to tedy správné". Na tento názor jsem bohužel narážela na státní škole. Líbí se mi, že na této škole panuje úcta a slušnost mezi všemi zúčastněnými.


Eva Chrobáková   učitelka 1. stupně

Kdo jsem?

Jsem učitelka, kamarádka, kreativní člověk, nadšenec do umění a tvoření.

Svůj profesní život jsem začínala jako lektorka tance a výtvarného umění. Jako učitelka působím na 1. stupni již mnoho let. Během té doby jsem měla to štěstí působit na školách nejen v České republice, ale i v Anglii, kde jsem učila téměř deset let. Díky zapojení do programu Erasmus jsem se seznámila se systémy výuky i v dalších zemích jako je Finsko, Řecko, Turecko nebo Itálie, což byla velmi zajímavá zkušenost.

Co mám ráda?

Svou rodinu, přátele, přírodu, umění, filmy, knihy, cestování, vůni lesa a dobrý čaj. Naplňuje mě práce s dětmi, společné tvoření a objevování neznámého. Ráda cestuji a seznamuji se s kulturami jiných zemí. Miluji tanec a výtvarné umění. Ráda trávím čas se svou rodinou a přáteli, stejně tak si užívám i čas, který mám jen pro sebe.

„Žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.“ - Robert Fulghum

Proč učím právě na této škole?

Na všech školách, kde jsem působila, jsem měla štěstí na úžasné kolegy i podporující vedení. Učení cítím jako své poslání, ve kterém je třeba se neustále rozvíjet. Škola V Zahradách vede děti k rozvíjení sebe sama, k respektu k sobě i ostatním, vede je na cestě k poznání. Tato škola je velmi inspirativním místem nejen pro žáky, ale i pro pedagogy.


Lenka Marciánová   učitelka 1. stupně

Kdo jsem?

Jmenuji se Lenka a velmi ráda pracuji s dětmi. Práce s dětmi mě stále baví a stále se sebevzdělávám. Ráda učím děti něco nového. Vystudovala jsem Učitelství 1. stupně, jsem instruktor lyžování, zdravotník zotavovacích akcí.

Co mám ráda?

Trávím čas v přírodě se svým čtyřnohým kamarádem. Ráda zahradničím a kutím. Od dětství s nadšením zpívám a hraji na hudební nástroje. Mám ráda nové věci a ráda poznávám nová místa.

Proč učím právě na této škole?

Pracovat na této škole je pro mě výzva. Chtěla bych, aby děti chodily do školy s velkým nadšením a s chutí se učit a poznávat nové věci.
Stanislav Švaček   učitel 2. stupně, lektor přírodovědného EKOkroužku

Kdo jsem?

Mé jméno je Standa a práci s dětmi se věnuji již řadu let. Mám bohaté zkušenosti s přípravou a realizací letních táborů nebo vedením zájmových kroužků. Po absolvování vysokoškolského studia oborů ochrana přírody a učitelství odborných předmětů jsem začátek své profesní kariéry zasvětil učitelství. V životě mě naplňuje vše to, co souvisí s dobrovolnictvím a pomocí druhým. Působím jako koordinátor Centra Narovinu, které se věnuje adopcím afrických dětí. Svůj volný čas trávím aktivitami a řadou dalších činností, které přispívají k ochraně životního prostředí.

Co mám rád?

Aktivní pohyb v kombinaci s pobytem v přírodě. Rád běhám, absolvuji dálkové pochody po hřebenech hor i po pobřeží oceánu, jezdím na kolečkových bruslích, kole a nepohrdnu ani zimními sporty. Vyhledávám východy i západy slunce, dobrodružství všeho druhu a základem je pro mě rodina i přátelé na které se mohu spolehnout.

Proč učím právě na této škole?

Učit na této škole je pro mě novou životní výzvou, od které očekávám příležitost vedoucí k dalšímu seberozvoji. Chci být učitelem ve škole, kde se budou děti učit, protože samy chtějí.Lucie Červená   učitelka 2. stupně, lektorka divadelně-hudebního kroužku 2. stupeň

Kdo jsem?

Jmenuji se Lucie. Jsem toho názoru, že člověk poznává sám sebe celý život. Jestli ovšem vím něco už teď naprosto jistě, pak je to skutečnost, že mě naplňuje práce s lidmi, obzvláště s dětmi. Vystudovala jsem střední i vysokou školu pedagogického oboru. Ve svém studiu jsem se zaměřila na český a anglický jazyk, což jsou společně se sportem a uměním oblasti, které mě nejvíce naplňují. Část svého vysokoškolského studia jsem absolvovala na skotské univerzitě University of the West of Scotland. Mnoho let jsem také navštěvovala Základní uměleckou školu Václava Talicha. Pravidelně jezdím jako vedoucí na dětské tábory a zimní lyžařské kurzy. Jsem neponaučitelný optimista.

Co mám ráda?

Ráda cestuji, poznávám nové lidi, kultury, ochutnávám různá jídla. Bezmezně miluji přírodu, zejména hory. Jsem velmi aktivní člověk a nemám ráda nudu. Mám ráda jakýkoliv pohyb, pravidelně cvičím jógu, běhám a příležitostně mě najdete viset na skále. Také miluji hudbu, zpívám a zvládnu se doprovodit na kytaru. Ráda cokoliv vytvářím rukama, kreslím nebo vyrábím. Mou zálibou je také četba knih.

Proč učím právě na této škole?

Bezpodmínečně věřím v děti a jejich individuální schopnosti. Prostor pro takový náhled na dítě ovšem v běžných školách postrádám. Tato škola staví samotné žáky do středu vzdělávacího procesu, kam dle mého názoru bez diskuzí patří. Látka probíraná v běžných školách (hlavně způsob jejího předávání) mnohdy nemá s životem “tam venku” moc společného. Zde je mi umožněno předávat dětem věci tak, aby dávaly smysl, lidsky a opravdově. Je tady možné individuálně se napojit na každého studenta a jeho život. Ostatně jak praví český genius Jára Cimrman: “Život je nejlepší školou života.”


Adam Voldán   učitel 2. stupně

Kdo jsem?

Já jsem Adam. Když přede mne hodíte míč, uvidíte malého kluka, který si chce hrát a soutěžit, v horách a skalách se probudí horolezec. Potkáte-li mě v autě budu asi tatínek, který někam veze jedno ze svých tří dětí. V práci jsem byl především aktuárem, tedy odpovědným pojistným matematikem, který počítá statistiky v pojišťovně. Poslední dva roky to byl i učitel IT a matematiky, ekologický aktivista nebo pořadatel akcí pro děti. Sám sobě jsem především člověkem, který se zajímá o své okolí, je připraven na sobě pracovat, přijmout odpovědnost a hlavně se nebojí hledat a zkoušet nové cesty.

Co mám rád?

Je toho spousta. Především mám rád svou rodinu, přírodu, a hory. Stále víc obdivuji ty jednoduché a zdánlivě samozřejmé věci, které nás obklopují. Mám rád odvážné přímé lidi, kteří drží slovo a jdou si za svým.

Proč učím na této škole?

Už dva roky učím IT na gymnáziu v Berouně, práce s dětmi mě velmi těší a naplňuje. Mám rád jejich energii, zvídavost a přímočarost. Baví mě vysvětlovat věci v souvislostech a ukazovat je na příkladech. Líbí se mi přístup, kdy děti sami aktivně hledají vlastní řešení problémů, ať už v rámci svých projektů nebo při cvičeních v hodině. Věřím, že právě tyto dovednosti v dětech podporuje ZŠ V Zahradách, proto jsem si ji vybral.


Marcel Vondrus   učitel 2. stupeň, lektor odpoledních sportovek

Kdo jsem?

Jmenuji se Marcel a vystudoval jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě. Už tři roky učím během studia tělesnou výchovu a anglický jazyk na základní škole v Praze. Třetí ročník středoškolského studia jsem strávil v USA, kde jsem navštěvoval místní střední školu a věnoval se sportům.

Co mám rád?

Miluji sporty! Závodně jsem vystřídal fotbal, veslování, plavání a tenis. V současné době jsem našel zálibu ve fitness a zimních sportech. Jsem instruktorem snowboardingu a lyžování. Mezi moje další záliby patří cestování, vaření, turistika a obecně všechny aktivity, u kterých se člověk hýbe.

Proč učím právě na této škole?

Na této škole vedu odpolední kroužek sportovních her. Znám striktní režim státních škol. Proto věřím a těším se, že zde mohu tělesný rozvoj dětí uchopit jinak, a to s radostí z pohybu, jako zábavu a hru, šanci užít si bez soutěže, bez vítězů a poražených a při tom nasbírat nové zkušenosti a předat ty své.


Jana Čapková   učitelka 2. stupně

Kdo jsem?

Jana nebo taky, jak mě znají moji přátelé, Jainie. Svoji profesní dráhu jsem započala na základní škole, kam jsem sama chodila. Zde jsem během studia na Pedagogické fakultě v Liberci 5 let učila na 1. i 2. stupni. Práce učitelky mě velmi naplňuje! Ráda vymýšlím alternativní program pro výuku a nejraději učím venku v přírodě. Děti vedu k tvůrčím aktivitám nejen v rámci výtvarky, hudebky, ale i v ostatních předmětech. Jsem také lektorkou hry na kytaru a na klavír. Mou největší vášní je historie.

Co mám ráda?

Ve volném čase se věnuji spoustě věcí, momentálně nejvíce hasičům. Jsem členkou sboru dobrovolných hasičů a patřím do výjezdové jednotky, takže když neučím, tak hasím! Také zpívám v kapele, hraji na kytaru a klavír. Miluji přírodu a ráda se vydávám na dlouhé výlety, ať už po Čechách nebo v zahraničí a když najdu volnou chvíli, čtu.

Proč učím právě na této škole?

Po zkušenosti ze státní školy chci učit jinak. Chci rozvíjet v dětech fantazii, učit v přírodě a chci, aby děti byly nadšené pro to, co se jim snažím předat. Vím, že zde mám příležitost uplatnit inovativní výukové metody a líbí se mi zdejší individuální přístup k žákům. Ráda vidím, když je každé dítě vnímáno jako individualita, a tak se k němu i přistupuje. Zároveň se chci ve své profesi posouvat a vidím zde spoustu příležitostí a výzev pro svůj další rozvoj.


Hana Lejskeová   učitelka 2. stupně, ČJ, D

Kdo jsem?

Hanka, říkají mí tak moji blízcí. Celý svůj profesní život jsem učitelka, taky jsem maminka dvou dospělých dcer, které se vydaly v podobných šlépějích jako já. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a od té doby jsem prošla téměř všemi typy škol. Vyučovala jsem češtinu také u našich krajanů v rumunském Banátu na vesnicích Gernik a Svatá Helena.

Co mám ráda?

Pozitivně laděné usměvavé lidi, kteří mají rádi život. Ráda cestuji a poznávám nová místa. Jsem spokojená, když za sebou vidím dobře odvedenou práci. Miluji dobré jídlo a spokojená zvířata. Mám doma fenku a kocoura, které považuji za součást rodiny.

Proč učím právě na této škole?

Protože to považuji za velkou výzvu. Líbí se mi zaměření této školy, vztah k dětem., vedení k samostatnosti a tvořivosti.


Magda Pěnčíková   učitelka AJ, NJ

Kdo jsem?

Magda. Profesně jsem jazykář tělem, duší i srdcem. Vystudovala jsem filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor germánská a anglická filologie, zaměření překladatelství a tlumočnictví, a bakalářský obor žurnalistiky. Výuce jazyků se věnuji od svých 19ti let, překladatelství a tlumočnictví se přidalo krátce nato, věnuji se různým oborům práce s jazykem, od překladů krásné literatury, odborných až po editaci článků po překladech. Během posledních 20ti let jsem učila různé druhy kurzů, od škol až po pomaturitní studium, výuku cizinců češtině, individuálních, firemních i víkendových kurzů, a stále víc a víc se obracím k jazykovému koučinku, tedy spíše vedení k tomu, jak sám sebe naučit a rozmluvit.

A taky jsem máma tří velmi živých dětí, které mi zabírají většinu času a neustále mi ukazují, že cesta k poznání vede nejlépe prožitkem a radostným bytím.

Co mám ráda?

Děti! A pak taky jazyky. Pohyb. Jogu. Přírodu, vodu, hory, moře, cestování, všechna roční období, knížky, básně, další sebevzdělávání. A hlavně hledání nových cest a nápadů, jak s dětmi, a ne jak na ně.

Proč učím právě na této Základní škole V zahradách?

Protože učím jinak, nepotřebuji učebnice, sledujeme základní směr přijímání nových znalostí v jazyce. Učíme se nenásilnou formou, podle témat v rámci celých projektů… a děti to baví, najednou se učí samy od sebe, protože se i samy od sebe chtějí a umí domluvit a rozumět jazyku. Baví mě je nadchnout, předkládat nové podněty a pracovat s každým podle jeho možností a tempa. A to na téhle škole jde.


Simona Baštová   učitelka NJ

Kdo jsem?

Jmenuji se Simona Baštová a pocházím ze severní Moravy. Vystudovala jsem FF Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství německého jazyka a literatury. Učila jsem skoro na všech typech škol od ZŠ až po VOŠ, mám také dlouholetou zkušenost s výukou na jazykové škole. Nyní působím na OA a SPgŠ v Berouně.

Co mám ráda?

Mám ráda hodně věcí. Především je to moje rodina, mé dvě dcery, můj muž a blízcí přátelé. Mám ráda svou práci, která je smysluplná, toleranci, slušnost, pořádek a zodpovědnost. Ráda chodím po horách, plavu a cvičím jógu, poslouchám dobrou muziku a čtu neustále nějakou knihu. Ve volných chvílích se věnuji pěstování sukulentních rostlin, nejraději bych totiž bydlela ve skleníku.

Proč učím právě na této Základní škole V zahradách?

Práce na této škole je zcela specifická, neboť skoro rodinné klima umožňuje zcela individuální přístup k dětem. Děti jsou zde otevřenější, sdílnější a bez zábran.

V hodinách němčiny se snažím dětem ukázat, že každý jazyk má svůj půvab a svou krásu a že není lehkých a těžkých jazyků. Seznámit je se základy druhého cizího jazyka, naučit je domluvit se i z mála a nebát se mluvit. Neboť pořád platí, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.


Ivan Chubirka   učitel AJ, lektor odpolední zábavné angličtiny

Kdo jsem?

Ivan. Pocházím z Arizony, USA. Žiji v České republice 20 let. Dříve jsem pracoval jako architekt a stavitel. Posledních 18 let se věnuji výuce AJ. Zajímal jsem se vždy o anglickou literaturu a lingvistiku. Učím jednotlivce i skupiny, ve firmách i doma, dříve i řadu let v jazykové škole. Mám super 3 děti a krásnou manželku.

Co mám rád?

Čas s rodinou, dobré jídlo a pití, přirodu, sport, (např. horské kolo, snowboard, horolezectví, turistiku, basketbal, florball, americký fotbal…), cestování a čtení.

Proč učím právě na této škole?

Mluvit anglicky je můj život a moje práce. Když mohu pomáhat někomu, aby tento jazyk také zvládal používal a zdokonaloval se v něm, vidím, že moje práce má smysl a dělá mi radost. Děti se učí nejlépe, když je to baví a právě zde v této škole mám možnost ukázat dětem, že angličtina je jazyk nejen důležitý, ale i zábavný.


Táňa Ksandrová   vychovatelka/ školní asistentka

Kdo jsem?

Jsem kreativní člověk s velkým množstvím nápadů. Zajímám se o vše, co mě nějakým způsobem obohacuje. Vystudovala jsem Ternopilskou národní pedagogickou univerzitu na Ukrajině, obor historie. Dějepis pro mne znamená příležitost seznámit se s historickými prameny a porozumět historickým událostem.

Co mám ráda?

Děti - všechny, svou dcerku a svou rodinu. Ráda maluji a tancuji. Tvořím, vyrábím, šiji, háčkuji ... s dětmi a pro ně.

Proč učím právě na této škole?

Mým školním posláním je dobrý vztah s dětmi, kterým jsem pomocníkem i důvěrníkem, a to na této škole mohu realizovat.


Kateřina Záhrubská   vychovatelka

Kdo jsem?

Jmenuji se Katka, mám šikovného manžela a dvě skvělé dospívající děti. Celý život jsem pracovala jako kosmetička, tato práce mě bavila. Přesto jsem již delší dobu toužila pracovat s dětmi, dávat jim svou energii a přijímat jejich. Začala jsem studovat dálkově pedagogickou školu.

Co mám ráda?

Smích, snažím se ho přidávat do každé své činnosti. Ráda trávím čas na zahrádce. Oblíbené mám procházky do lesa se psem. Rekreačně se věnuji cvičení Pilates a Jóga. K mým dalším oblíbeným zálibám patří vaření a tvoření.

Proč učím právě na této škole?

Líbí se mi myšlenky této školy a nadšený, vyrovnaný přístup učitelů k dětem.


Veronika Malá   vychovatelka

Kdo jsem?

Jmenuji se Verča. Vystudovala jsem gymnázium v Berouně. Po maturitě jsem strávila rok na Fakultě humanitních studií na UK. Po roce jsem si uvědomila, že to není škola pro mě, že bych chtěla studovat pedagogiku a pracovat s dětmi. Rozhodla jsem se přejít na VOŠP Svatý Ján p. Skalou, kde jsem vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. Působila jsem jako vedoucí na několika příměstských táborech.

Co mám ráda?

Mám moc ráda práci s dětmi. Baví mě pro ně vymýšlet aktivity, společně s nimi tvořit, zpívat a hrát hry. Nejvíc se mi na této práci líbí oboustranné obohacení, kdy já mohu předat své zkušenosti dětem a zároveň se od nich mohu i já hodně naučit.

Dále mám ráda sport, jízdu na kole nebo na bruslích, čtení, vaření a cestování.

Proč učím právě na této škole?

Na této škole se mi líbí individuální přístup k dětem, které jsou zde šťastné a spokojené.