Ceník

  • Měsíční školné 11.000 Kč a je  stanoveno vždy na daný školní rok . 
  • Školné zahrnuje veškerou výuku, školní družinu a školní klub a také  některé odpolední aktivity - zájmové útvary,  které jsou výběrové a dobrovolné viz. více v sekci výuka. Odpolední aktivity jsou zajišťovány odbornými lektory. Také je v částce školného obsaženo přihlášení a pobyt ve školní družině. 
  • Školné zahrnuje také pitný režim po celou dobu výuky pro každého žáka + drobné občerstvení v podobě ovoce a zeleniny v průběhu dne.
  • Není zahrnuta cena oběda. Oběd si každý žák hradí individuálně  a je ve výši  70 Kč/den. 
  • Jednotlivé akce a výlety jsou vyúčtovány  a hrazeny podle skutečných nákladů.
  • Školné se hradí měsíčně převodem na účet: 4069359036/5500 vždy k 25. dni předcházejícího měsíce na měsíc následující (teď k 25. září uhradím školné na měsíc říjen) pod variabilním symbolem žáka.